Tekst na zdjęciach

Istnieje możliwość umieszczenia na zdjęciach jednego lub wielu tekstów o różnych właściwościach. Zamiast własnego tekstu można również wstawić automatycznie datę lub nazwę pliku. 

Dostępne funkcje:

– wybór czcionki, koloru oraz rozmiaru tekstu

– możliwość ustalenia rozmiaru tekstu proporcjonalnego do rozmiaru zdjęcia

– automatyczne pozycjonowanie tekstu: do góry, na dół, na środek, do lewej oraz do prawej strony

– możliwość ustalenia stałej pozycji dla tekstu według podanych wartości X i Y

– wybór stopnia przezroczystości tekstu

– obracanie tekstu

Obrazy na zdjęciach

Oprócz tekstu możemy umieścić na zdjęciach inne pliki graficzne np. logo firmowe, awatar itp. w dowolnej ilości.

Dostępne funkcje:

– automatyczne pozycjonowanie obrazka: do góry, na dół, na środek, do lewej oraz do prawej strony

– możliwość ustalenia stałej pozycji dla obrazka według podanych wartości X i Y

– wybór stopnia przezroczystości obrazka

– obracanie obrazka

– zmiana rozmiaru obrazka

– obsługa obrazków z przezroczystym tłem (PNG, GIF)

Masowe podpisywanie zdjęć

Program posiada funkcję przetwarzania wsadowego tzn. masowego podpisywania zdjęć. Można dodać na listę konkretne pliki lub całe katalogi ze zdjęciami, które następnie po wciśnięciu jednego przycisku zostaną podpisane tekstem lub obrazkiem.